Новини

Покана за екскурзия

Уважаеми колеги, РР на КИИП гр. Пазарджик , организира екскурзия от 01.11 до 04.11.2023г. в която ви поканва да се включите.

Прочети още

График на отчетно изборните събрания на професионалните секции.

Всички събрания ще се провеждат в офиса на РК на КИИП. На17.02.2023г. /петък / от 16 часа ПС на ГПГ. От 17 часа ПС на ЕАСТ. На 21.02.2023г. /вторник/ от 15 часа ПС на ОВКХТТГ. От 16 часа на ПС ТЕХ и от 17 часа ПС на ВС. На 24.02.2023г. /петък/ от 17

Прочети още

Общото събрание на РК на КИИП гр. Пазарджик

ОС на РК ще се проведе на 07.03.2023г. /вторник/ от 13 часа, в заседателната зала на хотел " Тракия".

Прочети още

Скръбна вест

Внезапно почина инж. Зорка Атанасова Стефанова. Погребението ще се извърши на 26.11.2022г. от 13 часа, в ритуална зала на Гробищния парк. Нека бъде спокоен вечният и сън!

Прочети още

Застраховка "Професионална отговорност"

Алиант Застрахователен Брокер ЕООД, съвместно с КИИП, предоставя за членове на Камарата преференциални условия за застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството. Подробна информация офертата и как да заявите з

Прочети още

Съобщение за членски внос 2023г.

Уважаеми колеги, информираме Ви, че: Размерът на членския внос за 2023 година е както следва:1.1. За проектантска правоспособност (ППП или ОПП) в размер от 150 лв. и важи за календарната година.1.2. Встъпителен членски внос в размер на 150 лв.1.3. Ч

Прочети още

ОС на РК гр. Пазарджик

ОС ще се проведе на 15.04.2022г./ петък/ от 19 часа, в хотел "ФОРУМ" при следният Дневен ред : Отчет за дейността на РР за 2021г.Отчет за дейността на РКС за 2021г.Отчет за изпълнение на бюджета за 2021г.Обсъждане и приемане на отчетният доклад на РР

Прочети още

Удостоверенията за 2022 г. ще се издават във формат .pdf

Във връзка с решение на Управителния съвет на КИИП от 29.10.2021 г. Ви информираме, че удостоверенията за 2022 г. ще се издават във формат .pdf  и ще се разпращат от Регионалните колегии на техните членове на регистрираните им ЛИЧНИ имейл адреси

Прочети още

Членски внос 2022г.

Уважаеми колеги, информираме Ви, че: 1. Размерът на членския внос за 2022 година остава непроменен, както следва: 1.1. За проектантска правоспособност (ППП или ОПП) в размер от  120 лв. и важи за календарната година. 1.2. Встъпителен членски вн

Прочети още