Новини

Покана за екскурзия

Покана за екскурзия

Създадена на: 18/08/2023


Уважаеми колеги, РР на КИИП гр. Пазарджик , организира екскурзия от 01.11 до 04.11.2023г.

в която ви поканва да се включите.