Информация

Председател  КИИП РК Пазарджик
инж. Петя Димова Лалева
Телефон: 0896 686 102
E-mail: p.laleva@abv.bg

Заместник – председател  КИИП РК Пазарджик
инж. Веселин  Леонидов  Димитров
Телефон: 0887 931 669
E-mail: vesko_l_d@abv.bg

Контролен съвет
Председател:

инж. Таня  Димитрова  Кючукова
Телефон: 0889 649 326          
E-mail: astral2@abv.bg
Членове:
инж. Ася Ангелова Чавдарова, инж. Огнян Стойчев Антонов

Председатели на професионални секции:

КСС инж. Тодор  Запринов  Калоянов
0888 934 873 tzk_bg@yahoo.com
ГПГ инж. Тодор Игнатов Милев 0886 476 582 timilev@abv.bg
ОВКХТТГ инж. Фиданка Петкова Бозаджиева
 0896 626 612 pro_mo@abv.bg
ВС, ПБ инж. Румен Георгиев Попов 0888 398 248 rum_po@mail.bg
ЕАСТ инж. Венцислав Кирилов Димчев 0899 951 295 elkontrol_korekt@abv.bg
ТЕХ, МДГЕ, ТСТС инж. Веселин Леонидов Димитров 0887 931 669 vesko_l_d@abv.bg

 

Технически сътрудник РК
инж. Еми Гергинчева

Телефон: 0896 686 103
E-mail: kiippz@mail.bg
Адрес:  гр. Пазарджик, ул. "Тодор Мумджиев" № 6