Новини

График на отчетно изборните събрания на професионалните секции.

График на отчетно изборните събрания на професионалните секции.

Създадена на: 08/02/2023


Всички събрания ще се провеждат в офиса на РК на КИИП.

На17.02.2023г. /петък / от 16 часа ПС на ГПГ.

От 17 часа ПС на ЕАСТ.

На 21.02.2023г. /вторник/ от 15 часа ПС на ОВКХТТГ.

От 16 часа на ПС ТЕХ и от 17 часа ПС на ВС.

На 24.02.2023г. /петък/ от 17 часа ПС на КСС.