Новини

Застраховка "Професионална отговорност"

Застраховка "Професионална отговорност"

Създадена на: 19/10/2022


Алиант Застрахователен Брокер ЕООД, съвместно с КИИП, предоставя за членове на Камарата преференциални условия за застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството. Подробна информация офертата и как да заявите застраховка ще откриете в приложената оферта, публикувана и на интернет страницата на КИИП. Прилагаме и въпросника, който е необходимо да попълните при заявяване на застраховка